Osnovna programska orijentacija Instituta je usmerena na razvoj ZP hibrida i sorti visokog genetičkog potencijala rodnosti i kvaliteta, za različite uslove gajenja, različite potrebe i namene. Tržišna orijentacija diktira stalno prisustvo velikog broja pratećih razvojnih programa koji obezbeđuju kvalitet ZP proizvoda i usluga. Da bi ova složena koncepcija poslovanja bila uspešna, Institut posebnu pažnju poklanja kadrovskoj strukturi i, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, visokoobrazovani stručnjaci su zastupljeni u proseku sa oko 30%. Više od 30 doktora nauka, kao i veliki broj magistara, inženjera stalno se usavršavaju u raznim elitnim institucijama u SAD i Evropi.             
    
                                                                                                                                                                           
 Preuzmite katalog za 2014. godinu
Klikni za veću sliku

 

 KATALOG-ZP-2014

CENOVNIK-SAJT-2014

 narucite hibride